Category: Šifry.
Šifra 1

PDF šifra 1 Klikni pro ŘEŠENÍ Socha Římana ukazuje v semaforu písmeno D -> římská číslice 500. Další stanoviště je na blíké kótě 500

Šifra 3

PDF šifra 3 Klikni pro ŘEŠENÍ V hlavičce textu se nad černým rámečkem nachází nápoveda – nápis “Ministerstvo šifrování varuje” stejným písmem jako na kostech. “Runy” v sobě schovávají písmena v braillu – tečka je tam, kde se (v úhlu) potkávají aspoň dvě čárky. Červené nápisy dávají hesla Švýcarsko, Rakousko, Kníže -> asociace na Lichtejštejnsko […]

Šifra 10

PDF šifra 10 Klikni pro ŘEŠENÍ Po obvodu kruhu je 26 uzlů, každý přiřazuje okům od sebe do středu kruhu jedno písmeno abecedy. Od kraje kruhu do středu čteme oka s pověšenými peříčky. Řešením je heslo “beránek”

Šifra 12

PDF šifra 12 Klikni pro ŘEŠENÍ Kódy dole v textu obrazovky začínají velkým písmenem a dále se střídají světové strany s jinými písmeny. Velká písmena v kódech odpovídají velkým písmenům v textu. Začneme z velkého písmena, vyrazíme v textu daným směrem a jdeme, dokud nepotkáme další písmeno v kódu. Z něj vyrazíme dalším směrem, a […]

Šifra 11

target=”_blank” rel=”noopener”>PDF šifra 11 Klikni pro ŘEŠENÍ Armádám přiřadíme barvy a jednotlivé odstavcetextu potom graficky popisují písmena vlajkové abecedy.

Šifra 9

PDF šifra 9 Klikni pro ŘEŠENÍ V šifře je fotka moderátora Záruby a pod ním obrázek vyhlídky s křížkem. Záruba je nedaleký kopec, pod kterým je křížek v ulici Na Vyhlídce.

Šifra 7

PDF šifra 7 Klikni pro ŘEŠENÍ Sloupečky “Vodorovně”, “Svisle” a křížky na druhém listu naznačují, že půjde o křížovku. Nejprve podle legendy určíme slova, která budeme do křížovky psát – počet slov v legendě odpovídá počtu písmen hledaného slova. Písmena odpovídající vytučněným slovům představují křížení = křížky na druhém listu. S vypisováním slov do křížovky […]

Šifra 5

PDF šifra 5 Klikni pro ŘEŠENÍ Řádky po 99 písmenech popisují úmrtí známých osobností. Když si dohledáme letopočty smrtí, zjistíme, že pro každé století našeho letopočtu máme jeden řádek – první dvě číslice letopočtu udávají řazení. Druhé dvě číslice udávají písmeno, které z řádku čteme. ZADEJTE OSIKA DO SYSTEMU

Šifra 2

PDF šifra 2 Klikni pro ŘEŠENÍ Každý způsob smrti se v textu vyskytuje právě pětkrát, a to v normální nebo znegované formě (udušen/neudušen). Jednotlivé smrti tedy dávají v bináru písmeno. Písmena řadíme podle bratrů, kteří danou smrtí umřeli. HRBITOV VRANOV

Šifra 12

Šifra se nacházela u hry petanque v ulici Černozemní. 49.1764103N, 16.6834444E Odkaz na mapy PDF šifra 12 Klikni pro ŘEŠENÍ Věty je možno rozdělit do dvojic pod sebou, ve kterých k sobě slova na stejných pozicích mají zjevný významový vztah – jde buď o synonyma, antonyma nebo dvě slova významově podřazená a jejich slovo významově […]

Showing 1 of 3 (3 Pages)Next Page »