Author: Laire
Šifra 1

PDF šifra 1 Klikni pro ŘEŠENÍ Socha Římana ukazuje v semaforu písmeno D -> římská číslice 500. Další stanoviště je na blíké kótě 500

Šifra 3

PDF šifra 3 Klikni pro ŘEŠENÍ V hlavičce textu se nad černým rámečkem nachází nápoveda – nápis “Ministerstvo šifrování varuje” stejným písmem jako na kostech. “Runy” v sobě schovávají písmena v braillu – tečka je tam, kde se (v úhlu) potkávají aspoň dvě čárky. Červené nápisy dávají hesla Švýcarsko, Rakousko, Kníže -> asociace na Lichtejštejnsko […]

Šifra 10

PDF šifra 10 Klikni pro ŘEŠENÍ Po obvodu kruhu je 26 uzlů, každý přiřazuje okům od sebe do středu kruhu jedno písmeno abecedy. Od kraje kruhu do středu čteme oka s pověšenými peříčky. Řešením je heslo “beránek”

Šifra 12

PDF šifra 12 Klikni pro ŘEŠENÍ Kódy dole v textu obrazovky začínají velkým písmenem a dále se střídají světové strany s jinými písmeny. Velká písmena v kódech odpovídají velkým písmenům v textu. Začneme z velkého písmena, vyrazíme v textu daným směrem a jdeme, dokud nepotkáme další písmeno v kódu. Z něj vyrazíme dalším směrem, a […]

Šifra 11

target=”_blank” rel=”noopener”>PDF šifra 11 Klikni pro ŘEŠENÍ Armádám přiřadíme barvy a jednotlivé odstavcetextu potom graficky popisují písmena vlajkové abecedy.

Šifra 9

PDF šifra 9 Klikni pro ŘEŠENÍ V šifře je fotka moderátora Záruby a pod ním obrázek vyhlídky s křížkem. Záruba je nedaleký kopec, pod kterým je křížek v ulici Na Vyhlídce.

Šifra 4

PDF šifra 4 Klikni pro ŘEŠENÍ Obrázky představují buď atributy římských bohů, nebo různé věci, které se podle římských bohů jmenují. V každém obrázku se navíc schovává puntík. Když spojíme puntíky správných dvojic, čáry protnou písmenka a čteme heslo TENISKY Mars: štít s kopím – čokoládová tyčinka Apolón: lyra – kosmický let Merkur: okřídlené boty […]

Šifra 8

PDF šifra 8 Klikni pro ŘEŠENÍ Myš má na začátku tři životy a při (nejkratším) průchodu bludištěm je buď ztrácí (past) nebo si je doléčuje (lahvička s lektvarem). Když myš přejde přes sýr, zapíšeme si její aktuální počet životů a postupně čteme trojkovku (3,2,1 životy odpovídají 2,1,0 v trojkovce) PODLESI PODCHOD

Šifra 7

PDF šifra 7 Klikni pro ŘEŠENÍ Sloupečky “Vodorovně”, “Svisle” a křížky na druhém listu naznačují, že půjde o křížovku. Nejprve podle legendy určíme slova, která budeme do křížovky psát – počet slov v legendě odpovídá počtu písmen hledaného slova. Písmena odpovídající vytučněným slovům představují křížení = křížky na druhém listu. S vypisováním slov do křížovky […]

Showing 1 of 2 (2 Pages)Next Page »